HRVATSKA UDRUGA
ZA KOMPLEMENTARNU
MEDICINU

Stražnička 37,
10430 Samobor

ZDRAVSTVENI ZAVOD
ZA MEDICINO ŠPORTA
LJUBLJANA

Gortanova 22,
1000 Ljubljana

'TOS' - INTERNACIONALNA
AKADEMIJA ZA NAPREDNU
HOMEOPATIJU
Indija

COMPLEMENTARY
MEDICAL ASSOCIATION
CMA
United Kingdom